Cục thuế Hà Nội đang thực hiện các biện pháp để truy thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở lên là phải nộp thuế. Các cá nhân nhận thu nhập từ Facebook, Google, YouTube được xếp là cá nhânCục thuế Hà Nội đang thực hiện các biện pháp để truy thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở lên là phải nộp thuế. Các cá nhân nhận thu nhập từ Facebook, Google, YouTube được xếp là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo tỷ lệ 5 phần trăm và 5 phần trăm giá trị gia tăng và 2 phần trăm thuế thu nhập cá nhân. Cục thuế Hà Nội Hiện đã xác định có hơn 1.100 cá nhân hoạt động kinh doanh phần mềm dịch vụ điện tử trò chơi trên mạng có tổng thu nhập trong 3 năm gần đây từ năm 2016 đến 2019 là 4.800 tỷ đồng. Trong đó cá nhân có thu nhập cao nhất lên đến 140 tỷ đồng.

https://youtu.be/pFqr0UJ0gv4Cục thuế Hà Nội đang thực hiện các biện pháp để truy thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định doanh thu từ 100 triệu đồng một năm trở lên là phải nộp thuế. Các cá nhân nhận thu nhập từ Facebook, Google, YouTube được xếp là cá nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *