Xin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu là người sáng lập và điều hành Dân Trí Soft. Hôm nay tôi làm video hướng dẫn cách khai báo. tạo Danh mục hàng hóa và giá bán. trong phần mềm tính tiền miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft. Phần mềm này sử dụng công nXin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu là người sáng lập và điều hành Dân Trí Soft. Hôm nay tôi làm video hướng dẫn cách khai báo. tạo Danh mục hàng hóa và giá bán. trong phần mềm tính tiền miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft. Phần mềm này sử dụng công nghệ điện toán đám mây . vì vậy các bạn có thể sử dụng được. trên máy tính bàn, laptop, máy tính bảng,. Điện thoại ,. trên Iphone,. máy tính Macbook,. Đầu tiên các bạn đăng nhập vào phần mềm. bằng cách truy cập vào trang web. DanTriSoft.online. Bạn đăng nhập bằng thông tin đăng ký phần mềm. để có thể bán hàng tính tiền. Thì việc đầu tiên,. chúng ta cần khai báo. phần Danh mục. Hàng hóa và giá bán. Để khai báo chúng ta vào menu danh mục, thì ở đây chúng ta cần khai báo 3 thông tin. là nhóm hàng hóa, đơn vị tính và hàng hóa giá bán. Đầu tiên tôi khai báo nhóm hàng hóa.
Để thêm mới các bạn nhấn vào Thêm mới, gõ thông tin Thêm mới ở đây.. Sau khi thêm mới sẽ có danh sách như thế này. Nếu chúng ta cần chỉnh sửa thì chúng ta gõ vào ô, sau đó chỉnh sửa theo nhu cầu. và nhấn Lưu. Tiếp theo, chúng ta sẽ khai báo phần danh mục cho đơn vị tính. Tương tự vào Danh mục,. Đơn vị tính để khai báo các đơn vị tính. Muốn chỉnh sửa các bạn click vào ô để chỉnh sửa. và sau đó nhấn Lưu. Tiếp theo, ta khai báo Hàng hóa và giá bán. Vào Danh mục, chọn Hàng hóa giá bán. Lưu ý ở phần này chúng ta khai báo hàng hóa và giá bán lẻ. Để thêm mới chúng ta nhấn vào Thêm mới. Phần mã hàng này phần mềm sẽ tự động tạo mới mã hàng. Nếu các bạn cần nhập mã vạch . thì hãy xóa. dòng Mã hàng tạo tự động này đi. và gõ mã vạch của hàng hóa vào đây. Hoặc dùng máy quét barcode bắn mã vạch hàng hóa vào ô này. Sau đó chúng ta gõ tên hàng, nhóm hàng, đơn vị tính, gõ giá bán lẻ.
Nếu bạn muốn. chọn hình ảnh. thì nhấn chọn tệp ở đây. để chọn hình ảnh tải lên. Sau đó có thể nhấn Lưu và thêm. hoặc Lưu và đóng.. Bên cạnh đó các bạn có thể gõ. đa đơn vị tính đối với những hàng hóa có nhiều đơn vị tính như. bán lon, bán lốc và bán thùng. Phần này tôi có hướng dẫn chi tiết cho khai báo đa đơn vị tính. Đến đây tôi đã hướng dẫn xong cách khai báo thông tin hàng hóa và giá bán lẻ. Khi khai báo xong thông tin hàng hóa và giá bán lẻ,. chúng ta có thể dễ dàng qua menu Bán hàng. để thực hiện việc bán hàng. Chúng ta nhấn in tạm tính để xuất ra file in. Nếu có máy in thì cấu hình máy in và nhấn In. Và nhấn Lưu để hoàn tất hóa đơn. Menu Danh mục còn một số phần khác như. Thiết lập nhiều Bảng giá bán hàng, thiết lập Kho hàng,. thông tin khách hàng và nhà cung cấp,. phần này tôi sẽ làm có một video hướng dẫn khác.

https://youtu.be/3noVzWFvfhAXin chào các bạn, tôi là Cao Trung Hiếu là người sáng lập và điều hành Dân Trí Soft. Hôm nay tôi làm video hướng dẫn cách khai báo. tạo Danh mục hàng hóa và giá bán. trong phần mềm tính tiền miễn phí vĩnh viễn của Dân Trí Soft. Phần mềm này sử dụng công n

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *